برنامه سخنرانی به مناسب هفته پژوهش و فناوری در دانشكده علوم رياضی

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

pj.riyazy

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار