کارگاه کار آفرینی مبتنی بر startup در دانشکده دامپزشکی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
کارگاه کار آفرینی مبتنی  بر  startup در دانشکده دامپزشکی برگزار شد

کارگاه کارآفرینی مبتنی بر startup با تلاش انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر نصیری عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان استاد مدعو و دکتر محسن زاده معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی ، اساتید و دانشجویان در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.

دکتر نصیری در این کارگاه ابتدا startup  را تعریف و ارتباط آن را با کـارآفرینــی بررسی نموده، همچنیـن جنبه های مختلف آن را بـــرای رشته های دکتری دامپزشکی ، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و  بهداشت مواد غذایی جهت آشنایی دانشجویان شرح داد تا توانایی های لازم را تــا حــدی پیــدا کــرده و تقویت نمایند و سپس در خصـوص startup  weekend  که رویدادی 54 ساعته می باشد توضیحاتی داده شد.

موارد مهم این کارگاه که توسط دکتر نصیری تدریس شد را می توان ،یادگیری کار تیمی ، تجربه رقابت واقعی ، چالش در ایده ، پیدا کردن همکار ، شبکه سازی با افراد حرفه ای ، آشنایی با مدل کسب و کار ، کسب یک دنیا انگیزه و تغییر بنیادین در نگرش  ، و ورود به اکوسیستم کارآفرینی ،ذکر نمود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار