زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد تغییر کرد

ارسال شده در تاریخ :
زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد تغییر کرد

باتوجه به درخواست مكرر جمع كثيري از كانديداهاي شوراي صنفي دانشجويان مبني بر کافی نبودن زمان تخصيص يافته براي انجام تبليغات، جهت ايجاد شور و نشاط تبليغاتي در واحدهاي دانشگاه، انتخابات شوراي صنفي دانشكده ها روز چهارشنبه 24 آذر و شوراي صنفي خوابگاه ها روز پنجشنبه 25 آذر ماه برگزار خواهد شد و کاندیداها می توانند تا روز سه شنبه 23 آذرماه تبلیغات خود را انجام دهند.

بر این اساس فرآیند رای گیری برای انتخابات دانشکده ها، روز 24 آذرماه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر و برای انتخابات خوابگاه ها روز 25 آذرماه از ساعت 12 ظهر تا 22 انجام خواهد شد.

لازم به یاد آوری است که انتخابات به صورت حضوری و الکترونیکی و فقط از رایانه های مستقر در محل های رای گیری در دانشکده ها و خوابگاه ها انجام خواهد شد. لذا کلیه دانشجویان برای شرکت در انتخابات باید کارت دانشجویی خود را در حوزه های رای گیری به همراه داشته باشند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار