سخنرانی پیرامون جایگاه مهارتهای نرم در برنامه ریزی آموزشی و درسی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :
سخنرانی پیرامون جایگاه مهارتهای نرم در برنامه ریزی آموزشی و درسی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

جلسه نشست و سخنرانی علمی جایگاه مهارتهای نرم در برنامه ریزی آموزشی و درسی توسط گروه علوم تربیتی و مشارکت ستاد هفته پژوهش در روز یک شنبه 21 آذر ماه 95 در سالن شورای دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران و ریس انجمن آموزش عالی ایران صبح امروز یک شنبه 21 آذر 1395 ساعت 10 در محل سالن شورای شماره 2 این دانشکده با عنوان جایگاه مهارتهای نرم در برنامه ریزی آموزشی و درسی توسط گروه علوم تربیتی و مشارکت ستاد هفته پژوهش با حضور دکتر محمد رضا آهنچیان مشاور عالی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر مرتضی کرمی مدیر گروه علوم تربیتی و اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد.

در این نشست علمی استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم تربیتی شرکت کرده و بعد از پایان سخنان دکتر صالحی عمران در مورد این سخنرانی به بحث و گقتگو پرداختند.

pj5522

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار