نشست علمی ابزارهای تکنولوژی علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی

ارسال شده در تاریخ :
نشست علمی ابزارهای تکنولوژی علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی

نشست علمی ابزارهای تکنولوژی علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی نشست علمی معرفی ابزار های تکنولویک علوم شناختی در تشخیص و درمان اختلالات روانی با سخنرانی دکتر علی غنایی چمن آباد دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و همراهی آقایان حمید ذوالفقاری دانشجوی دکتر روان شناسی و علی سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اعصاب بالینی دانشگاه گروتینگن هلند در روز سه شنبه 23 آذر 1395 در سالن شورای دانشکده برگزار شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار