افتتاح ساختمان مراکز رشد و فناوری و آزمایشگاه علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

ارسال شده در تاریخ :
افتتاح ساختمان مراکز رشد و فناوری و  آزمایشگاه علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری ، ساختمان مراکز رشد و فناوری و هسته های پژوهشی با آزمایشگاه علوم شناختی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ظهر امروز سه شنبه 23 آذر ماه 95 ساختمان مراکز رشد و هسته های پژوهشی همچنین آزمایشگاه علوم شناختی با حضور دکتر سید امیر امین یزدی رئیس دانشکده، معاونان و مدیران گروهها و با همراهی اساتید و دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

این ساختمان طی سه ماه برنامه ریزی و فعالیت معاونت پژوهشی و مدیریت دفتر ارتباط علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار