نشست معرفی کتاب در دانشکده علوم اداری و اقتصاد

ارسال شده در تاریخ :
نشست معرفی کتاب در دانشکده علوم اداری و اقتصاد

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.

دو کتابِ هفته با عنوان های:

پروژه امپراتوری امریکا بطلان توهم برتری و استثناگرایی امریکا

جغرافیای تفکر

معرفی، نقد و بررسی توسط دکتر محسن خلیلی

‌‌شنبه 4/10/1395

کلاس 114

ساعت 12

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار