نشست تخصصی بهره وری و بازچرخانی آب با حضور رئیس امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ارسال شده در تاریخ :
نشست تخصصی بهره وری و بازچرخانی آب با حضور رئیس امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نشست تخصصی بهره وری و بازچرخانی آب با حضور و سخنرانی دکتر بهزاد قره یاضی دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف و مدیر امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در روز شنبه 4 دی 95 ساعت 8 صبح در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.

این نشست که با موضوعات تخصصی بهره وری آب برگزار می گردد شامل سخنرانی و پنلی متشکل از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد که عبارتند از دکتر محمد کافی، دکتر محمدرضا جعفرزاده و دکتر کامران داوری خواهد بود.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار