برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم ریاضی

کارگاه آموزشی با عنوان Random Walks on Groups and Poisson Boundaries توسط پویا وحیدی دانشجوی دکتری انیستیتوی فناوری کالیفرنیا روز پنج شنبه 9 دی ماه 95 ساعت 8:30 در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. از عموم دانشجویان و علاقمندان دعوت می شود تا در این کارگاه شرکت نمایند. لازم به ذکر است شرکت برای عموم علاقمندان آزاد می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار