آشنايی علاقه مندان و دانشجويان با مجموعه آثار استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
 آشنايی علاقه مندان و دانشجويان  با مجموعه آثار  استاد دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور آشنايي علاقه مندان و دانشجويان، با مجموعه آثار دكتر مجيد ميرزا وزيري، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد ، تصوير 24 جلد كتاب ايشان، در تابلوي پژوهشي دانشكده علوم رياضي، در معرض ديد قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، ازجمله عناوين كتب نصب شده در اين تابلو مي توان به: فضاهاي متريك باطعم توپولوژي، آناليز رياضي:درس،/مسئله، يادگيري رياضيات به عنوان زبان دوم، يادگيري رياضي ازطريق معما وبازي، مثلث، اشتباه سوزنبان، سيصد و يازده، داو دوم/ حكايتي از زمان دو بعدي، روزي كه صداها را ديدم، قلب درنگاه، حافظه استاد، قتل در فانوس دريايي، كهكشان ستاره هاي دريايي، عقربه ثانيه شمار، بازگشت به منزل آخر و منطق،مجموعه ها، اعداد اشاره كرد.

براساس اين گزارش، دکتر مجید میرزا وزیری استاد گروه آموزشي رياضي دانشگاه فردوسی مشهد ، در وبسايت رسمي خود به توضيح چگونگي نگارش آثار خود پرداخته است.

30731

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار