برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه شوراي آموزشي دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دكتر هاشمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه، دكتر آهنچيان مدير دفتر برنامهريزي و توسعه آموزش و معاونان آموزشي دانشكده ها و ساير اعضا در روز يكشنبه 5 دي ماه 1395 در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در آغاز اين نشست آمار ظرفيتهاي پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در سه سال اخير در قالب پاورپوينت توسط  دكتر آهنچيان ارائه گرديد، همچنين ظرفيتهاي پذيرش دانشجو و ارائه پیشنهدها در این زمینه در سال 1396 مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد كه موارد بيان شده به عنوان الگو جهت تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي در سال تحصيلي 97-96 مورد استفاده قرار گيرد.

سپس دكتر حسيني سنو، مدير آموزشهاي الكترونيك دانشگاه و دكترغنائي چمن آباد، رئيس  اداره دانشجويان غيرايراني دانشگاه  فردوسی مشهد گزارش مختصري از آمار مربوط به موضوع جلسه و از حوزههاي تحت پوشش خويش ارائه نمودند.

30744

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار