اولين جلسه كارگروه مشترك دانشگاه فردوسی مشهد و باشگاه فرانگران نوين در دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
اولين جلسه كارگروه مشترك دانشگاه فردوسی مشهد و باشگاه فرانگران نوين  در دانشگاه

اولين جلسه كارگروه مشترك دانشگاه فردوسی مشهد و باشگاه فرانگران نوين در روز چهارشنبه 8 دی ماه 1395 در دفتر رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

اين جلسه پيرو جلسات قبلی دانشگاه فردوسی مشهد و باشگاه فرانگران نوين در دانشگاه ، پيرامون موضوع تعامل بين صنعت و دانشگاه با حضور دکتر کافی رئیس و تعدادی از مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد همچنین مسئولان باشگاه فرانگران نوين برگزار شد و پس از بحث و بررسی موارد مطرح شده در جلسات قبل قرار شد كميته هاي تخصصي تر در دانشگاه جهت رفع اين موارد تشكيل شود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار