مدير توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
 مدير توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر امير ملك زاده را به سمت مدير توسعه و انتقال فناوري دانشگاه  منصوب کرد.

در این حکم آمده است : 

بنا به پيشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوري و با عنايت به تصويب ساختار سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در هيأت امنا و تغيير نام مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه به مديريت توسعه و انتقال فناوري، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت “مدير توسعه و انتقال فناوري دانشگاه” منصوب مي شويد.

توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 12 خرداد ماه 1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه فردوسی رسید و پس از تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 29  آذر ماه 95 توسط دکتر باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت به دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید، مدیریت ارتباط علمی دانشگاه به مدیریت توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد تغییر نام داد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار