برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دكتر هاشمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه، دكتر آهنچيان مدير دفتر برنامهريزي و توسعه آموزش و معاونان آموزشي دانشكدهها، ساير اعضاي شورا و معاونان آموزشي و پژوهشي و مديران گروههاي داراي مقطع دكتري در روز يكشنبه 12 دي ماه 1395 از ساعت 8 صبح در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در آغاز اين نشست دكتر هاشمي يكي از مهم ترين دستاوردهاي پسابرجام در حوزه آموزش عالي كشور را، فراهم شدن فرصت هاي لازم براي تقويت ديپلماسي علمي و ارتقاي سطح تعاملات بين المللي در بخشهاي مختلف آموزشي، پژوهشي و فناورانه بيان كرد همچنين به اين موضوع اشاره نمود كه دانشگاه فردوسي مشهد با همياري همدلانه كليه همكاران اعم از هيأت علمي و كارمندان در صف و ستاد با پذيرش دانشجو از 17 كشور دنيا قدمهاي بسيار استوار برداشته است و از اين منظر در شمار دانشگاههاي فعال بين المللي كشور قرار گرفته است. در عين حال، با توجه به اين كه گسترش ديپلماسي علمي وجوه مختلفي دارد لازم است اقدامات ديگري نيز براي گسترش بيش از پيش ديپلماسي علمي صورت گيرد.

در اين جلسه براي معرفي فرصتهاي بين المللي و نيز آشنايي با ضوابط و آيين نامههاي مرتبط با ديپلماسي علمي،  دكتر واحديان، مدير همكاريهاي علمي بين الملي دانشگاه،  اطلاعات لازم براي تعميق و گسترش ديپلماسي علمي را در اختيار همكاران قرار داد.

ايشان با ارائه يك پاورپوينت، ديدگاههاي نوين تعامل با دانشگاههاي کشورهای دیگر بويژه دانشگاه های دارای شاخصهاي علمي داراي رتبه بالا را به صورت مدون بيان كرد.

30782

30781

 .

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار