معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی : انجمن های علمی دانشجویی شبکه ای نظام مند علمی هستند

ارسال شده در تاریخ :
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی : انجمن های علمی دانشجویی شبکه  ای نظام مند علمی  هستند

سید جواد حسینی معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی در نشست انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد  که با موضوع انجمن های علمی و مشارکت اجتماعی برگزار شد گفت: انجمن های علمی دانشجویی شبکه  ای نظام مند علمی  هستند که  از جلوه های  سرمایه اجتماعی به شمار می آیند ومسئولین باید مشتاقانه از فضای ذهنی ، فکری و سرمایه انجمن ها علمی استفاده نمایند.

معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که اساس آن تعلیم وتربیت تمام ساحتی است گفت: آرمان اساسی سند تحول بنیادین  تعلیم و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان است. تعلیم و تربیت دارای ساحت های مختلف علم و فناوری، اجتماعی، تربیتی ، سیاسی، اقتصادی ، زیستی و سلامت و هنری است و دانش آموزان باید در تمامی این ساحت ها تربیت شوند  انجمن های علمی دانشجویی نیز  فقط رشد علمی و فناوری  را گسترش نمی دهند بلکه شبکه سازی کرده، تعلیم و تربیت اجتماعی را گسترش داده استعداد ها را بیشتر شکوفا کرده وگامی در راستای تعلیم و تربیت تمام ساحتی می باشند.

وی گفت: نکته بعدی اینکه  کلاس درس و دانشگاه تنها موقعیت یادگیری نیستند، معلم و استاد و کتاب نیز تنها عوامل یادگیری نیستند و کتاب هم تنها رسانه یادگیری نیست.درسندتحول بنیادین اشاره شده است که زمانی می توان  موفق بود که مدام خلق موقعیت های جدید  یادگیری کرد و یادگیری را به کلاس و معلم و کتاب محدود نکرد.  شبکه انجمن های علمی یک موقعیت بی بدیل یادگیری از نوع تمام ساحتی هستند.

 معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی با اشاره به وجود  8 اداره کل زیر مجموعه معاونت و همچنین  25 دستگاه اجرایی  استان که هماهنگی و سیاست گذاری آنها بر عهده معاونت سیاسی است گفت:  تمامی کارگروه های ذیل دستگاه های اجرایی و معاونت  که در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها دخیل هستند می توانند از ظرفیت بی بدیل علمی، انجمن های علمی در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی استفاده نمایند.

وی افزود: انجمن های علمی  میتوانند در نظام تصمیم گیری مبتنی بر شبکه دانش به کمک دستگاه های اجرایی بیایند. این انجمن ها می توانند  از طریق پژوهش خوانی و تبدیل  پژوهش ها به لقمه های دانش  به کمک مدیران آمده  و به آنان به تصمیم بر مبنای تحقیق کمک نمایند.  حسینی با تاکید  بر اینکه  نظام نامه  تعامل و همکاری تشکل های غیر دولتی با بخش های دولتی در استان با  سه هدف  در حال تدوین است، گفت:  اولین هدف این است که امور قابل واگذاری دولت به مردم مشخص شدود، هدف بعدی مشخص شدن،  تشکل های مردم نهادی  است که می توانند این امور را انجام دهند  و هدف سوم ایجاد حلقه اتصال بین  دولت و تشکل های مردم نهاد است.

 وی تصریح کرد: یکی از آثار تدوین این نظام نامه شبکه سازی تشکل های غیر دولتی است. انجمن های علمی می توانند بر اساس تخصص خود  به  یکی از این شبکه های مردم نهاد متصل شده وبا توان علمی خود به این شبکه ها یاری برسانند.

 حسینی با اشاره به تقسیم کار ملی  کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  گفت: 18 آسیب اصلی شناسایی شده و دستگاه های اصلی  مجری کنترل و پیشگیری از این آسیب ها نیز مشخص شده است. انجمن های علمی می توانند بر اساس  تخصص خود به دستگاه های اجرایی در این طرح ملی کمک نمایند.

معاون سیاسی ،امنیتی و سیاسی استاندار خراسان رضوی در پایان ضمن بیان رضایت فراوان از حضور در این جلسه افزود: این جلسه به لحاظ کیفیت و نوع گفتمان حاکم برآن بهترین جلسه برگزار شده در طول مسئولیت بنده درمعاونت حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان بوده است.

شایان ذکر است در ابتدای این نشست ابتداء دکتر یوسفی به معرفی مختصری از توانمندیها و توفیقات انجمن های علمی اشاره داشتند، سپس آقای توکلی دبیرکل انجمن های علمی دانشگاه و جمعی از دبیران حاضردر جلسه به بیان نظرات خود پرداختند.

40010

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار