نشست مشترک مسئولان دانشكده علوم رياضی و مركز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نشست مشترک مسئولان دانشكده علوم رياضی و مركز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

اين نشست صميمانه با هدف انجام تحقيقات مشترك و همكاري، بين دانشكده علوم رياضي ومركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد، با حضور دكتر هادي اعظمي رئيس اين مركزوهيات رييسه و تعدادی از اعضای هیئت علمی این دانشكده، در محل سالن شورا برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، درطي اين جلسه، ابتدا توانمندي هاي دانشكده علوم رياضي درحوزه مديريت شهري ازسوي مسئولان اين دانشكده معرفي شد.

در ادامه، دكتر اعظمي  رئيس مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر، به نيازهاي ضروري شهر وموارد پژوهشي مرتبط اشاره كرد.سپس، راهكارهاي ارتقاء همكاري وتعامل بيشتر في مابين، تبيين گرديد.

براساس اين گزارش، در پايان اين نشست، پيش نويس تفاهم نامه اي براي كليات موارد همكاري هاي تحقيقاتي، تهيه ومقررشد درجلسه بعدي پس ازاصلاحات به امضاي طرفين برسد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار