نخستين جلسه آموزشی براي كارشناسان MIS در دانشكده ها

ارسال شده در تاریخ :
نخستين جلسه آموزشی براي كارشناسان MIS در دانشكده ها

تشريح  فرآيند ثبت و ضبط اطلاعات در سامانه های دانشگاه در جلسه ای با حضور مسئولان اجرايي پروژه) MIS پروژه سیستمهای اطلاعاتی مدیریت) و کارشناسان پروژه MISدانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد .

پس از ابلاغ شاخص ها و ماموريت هاي محوری هر يك از دانشكده ها در قالب سند راهبردي آن دانشكده توسط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ، فرايند تداوم اجراي اين شاخص ها و ماموريت ها مورد توجه ويژه قرار گرفته است که يكي از محورهاي اساسي و مورد توجه در فرايند تداوم اجرا، ثبت و ضبط مقادير موجود شاخص هايي است كه علي رغم اهميت و تاثيرگذاري، اطلاعات مربوط به آنها در حال حاضر از طريق سيستم هاي اطلاعاتي در دسترس نمي باشند، در اين راستا تيم اجرايي پروژه MIS جداول الكترونيكي را طراحي و طي جلسه آموزشي با حضور مدير اجرايي پروژه MIS و مدير برنامه و بودجه دانشگاه، به تشريح  فرآيند ثبت و ضبط اطلاعات در سامانه، براي كارشناسان MIS دانشكده ها پرداختند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار