پژوهش های کیفی و تقاضا محور دانشکده مهندسی افزایش می یابد

ارسال شده در تاریخ :
پژوهش های کیفی و تقاضا محور دانشکده مهندسی افزایش می یابد

بررسی تعداد و نوع مقالات علمی منتشر شده توسط اعضای هيئت علمی و دانشجويان دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 2015 و مقايسه آن  با سالهاي 2014 و 2013 نشان مي دهد از نظر كيفی سهم مقالات با كيفيت گروه  Q1 در كل انتشارات اين دانشكده نسبت به سال 2013 با يك روند صعودی رو به افزايش بوده است .

دكتر حبيب رجبی مشهدی استاد گروه برق و رئيس دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در گزارشي كه از عملكرد اين دانشكده در جلسه شورای دانشگاه ارائه نمود با بيان اين مطلب افزود: بر اساس تصميمات اخير دانشكده مهندسی 30 درصد از پايان نامه ها و رساله های دكتري كه در اين دانشكده به تصويب خواهد رسيد الزاما بايد تقاضا محور و در راستای حل مشكلات جامعه باشد.

دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هم اكنون داراي 174 عضو هيأت علمی  و 5441 دانشجو مي باشد كه در 7 گروه آموزشی مكانيك ، متالورژی و مواد ، كامپيوتر ، عمران ، صنايع ، شيمی و برق مشغول به تحصيل هستند.

نشريات علمی بر اساس ميزان اعتبار علمی آنها به چهار گروه Q1 تا Q4 دسته بندی می شوند و گروه Q1 دارای بيشترين اعتبار جهانی هستند.

eng.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار