دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن

ارسال شده در تاریخ :
دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن

دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن برگزار می شود.

دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان دانشگاه تراز جهانی و چالش های آن توسط دکتر مجتبی طهمورث پور عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه در روز دوشنبه 20 دی ماه 1395 از ساعت 12 ظهر در محل سالن ویدئو کنفرانس ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار