معاون مركز مشاوره و توانمندسازي و مسئول دفتر آموزش های شهروندی و مهارت های اجتماع محور دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
معاون مركز مشاوره و توانمندسازي و مسئول دفتر آموزش های شهروندی و مهارت های اجتماع محور دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر مهدی كرمانی استاديار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به مدت دو سال، به عنوان معاون مركز مشاوره و توانمندسازي و مسئول دفتر آموزش هاي شهروندي و مهارت هاي اجتماع محور دانشگاه فردوسی مشهد منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويان و موافقت معاون محترم فرهنگي- اجتماعي و دانشجويي دانشگاه و با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي‌هاي جنابعالي بويژه در زمينه توانمندسازي فرهنگي اجتماعي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان معاون مركز مشاوره و توانمندسازي و مسئول دفتر آموزش‌هاي شهروندي و مهارت‌هاي اجتماع محور دانشگاه” منصوب مي‌شويد. اميد است در انجام وظايف محوله و كمك به تحقق اهداف پيش‌بيني شده مركز، موفق باشيد.

دكتر مهدی كرمانی استاديار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تالیف کتاب توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و همکاری در تالیف کتاب توسعه پایدار روستایی را در کارنامه خود دارد همچنین سابقه حضور و ارائه و چاپ مقاله در حدود بیش از 12 کنفرانس داخلی و خارجی و مجله داخلی و خارجی را دارد.

گفتنی است  مدیریت برنامه ریزی و کنترل عملکرد و مدیر پژوهشی ستاد توانمند سازی زنان شهرداری تهران، دبیر اجرایی اولین برنامه پژوهشی و همایش زنان و زندگی شهری ، مشاور تحقیق و توسعه شهردار منطقه 9 و کارشناس اداره کل ارزشیابی مدیران شهرداری تهران از سوابق اجرایی دكتر مهدی كرمانی می باشد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار