معرفی کتاب : بیماری های گاو

ارسال شده در تاریخ :
معرفی کتاب : بیماری های گاو

کتاب بیماری های گاو تالیف فلیپ آر اسکات ، کولین دی پنی، آلاستیر آی مکرا و ترجمه دکتر علیرضا تقوی رضوی زاده در پاییز 1395 در 796 صفحه و با قطع وزیری توسط  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :

امروزه تغییر در شیوه پرورش گاوهای شیری از حالت پراکنده و سنتی به شکل متراکم و صنعتی موجب تغییر در سیستمهای مدیریتی گاوداریها شده و بهرهگیری از فنّاوریهای نوین در تشخیص بیماریهای گاو همچون اولتراسونوگرافی نیز آموزش دامپزشکی را متحول کرده است. در کشور ما نیز ارتقای دانستههای مدیریتی درمورد مسائل تغذیهای، بهداشتی و رفاهی و مهارتهای به‌کارگیری ابزارهای تشخیصی پیشرفته و تفسیر یافتههای آزمایشگاهی و پاراکلینیکی برای دامپزشکان به یک ضرورت تبدیل شده است. آنچه این کتاب را از دیگر منابع متمایز میسازد پرداختن به مسائل فوق همراه با توصیف جامع و مفیدی از بیماریهای گاو با استفاده از تصاویر متعدد و ارائه موارد مستند است. لذا می‎تواند برای کلیه دست‌اندرکاران حرفه دامپزشکی سودمند باشد.

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر

book_bm

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار