جلسه ويژه ساخت دانشكده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
جلسه ويژه ساخت دانشكده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دومين جلسه ويژه ساخت دانشكده علوم تربيتی و روان شناسی  دانشگاه فردوسی  مشهد با حضور رئيس  این دانشكده و هيئت امنای بنياد دانشگاهی  دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

در اين نشست مشترك كه صبح روز پنج شنبه 23 دي ماه 95 در محل بنياد دانشگاهي دانشگاه فردوسی مشهد تشكيل شد، دكتر سيد امير امين يزدي رييس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي به تشريح شرايط دانشكده و سابقه مكاتبات انجام شده بابت توسعه كالبدي دانشكده و ساخت مجتمع آموزشگاهي دانشكده توسط خيرين مدرسه ساز اشاره نمود و  اهميت رشته هاي آموزشي موجود در دانشكده در حوزه علوم تربيتي و تعليم تربيت و روان شناسي را ذکر کرد و تربيت نيروي متخصص براي تعليم و تربيت را از ضروريات دانشكده بيان نمود كه پيوند ناگسستني با مقوله آموزش و پروش و آينده سازان جامعه دارند.

وی  در ادامه به اهميت رشته هاي روانشناسي دانشكده پرداخت كه براي درمان بسياري از ناهنجاري ها و اختلالات موجود بايد از اين ظرفيتها بهره برداري نمود.

رييس دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد اظهار اميدواري كرد با توجه به نظر مساعد مجمع خيرين مدرسه ساز استان براي كمك به اين مهم، بنياد دانشگاهی فردوسي هم با  توجه به ارتباطات خوبي كه دارد كمك کند  تا انشاء الله مشكلات اين حوزه حل شود.

آقاي ناظري مديرعامل بنياد دانشگاهي فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد هم در این نشست  ضمن اشاره به اقدامات بنياد دانشگاهی فردوسی  اعلام آمادگي كرد بنیاد در اين حوزه به دانشكده كمك نمايد و  درخواست نمود  دانشكده  درخواست خود را با اداره ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه براي طراحي پلن اجرايي و برآورد هزينه  پیگیری نمايد و  نتیجه پیگیری ها را برای اقدام به بنیاد دانشگاهی فردوسی ارسال کند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار