نشست دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدیران پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نشست دکتر  شریفی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدیران پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

نشست مشترک هیأت نظارت و ارزیابی واحدهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

نشست مشترک هیأت نظارت و ارزیابی واحدهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 29 دی ماه 1395 در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه، معاون و مدیران پژوهش و فناوری و مدیران واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد..

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت واحدهای پژوهشی وزارت متبوع و تازه ترین مصوبات و دستورالعمل های مرتبط، مدیران واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد گزارش عملکرد واحدهای تحت مدیریت خود را ارائه نمودند.

هیأت مزبور به منظور بازدید از واحدهای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از واحدهای پژوهشی استان و بررسی و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های آتی این واحدها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میهمان دانشگاه خواهند بود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار