نشست شناخت آسيب های بازي های رايانه ای، شبكه ها و فضای مجازی (مسئوليتی اجتماعی)

ارسال شده در تاریخ :
نشست شناخت آسيب های بازي های رايانه ای، شبكه ها و فضای مجازی (مسئوليتی اجتماعی)

نشست شناخت آسيبهاي بازيهاي رايانه اي، شبكه ها و فضاي مجازي (مسئوليتي اجتماعي) توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

كارگروه عفاف گرائي و تربيت جنسي وابسته به گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد به منظور كاوش در راه كارهاي مقابله با تهديد جنسي، نشست با موضوع “شناخت آسيبهاي بازيهاي رايانه اي، شبكه ها و فضاي مجازي (مسئوليتي اجتماعي)” را روز گذشته به مدت سه ساعت در محل پژوهشكده برگزار نمود.

در اين نشست كه جمعي از اعضاي هیئت علمي و كارشناسان دانشگاه حضور داشتند تلاش شد تا در فرصت محدود به عناويني چون تحولات در اطلاعات و ارتباطات، لزوم همگامي با تحولات، تأخر فرهنگي، شكاف ديجيتالي بين نسلي، بررسي تحولات جاري رسانه اي، رصد تحولات آينده رسانه اي، نوع واجهه ما با رسانه ها و افزايش آسيب هاي متأثر از رسانه، بررسي علل بروز آسيب هاي جنسي فضاي مجازي، بازي هاي رايانه اي و شبكه هاي اجتماعي و بررسي نوع مواجهه ساير كشورها با آسيب هاي جنسي رسانه پرداخته شود. مباحث مذكور توسط يكي از پژوهشگران عرصه رسانه آقاي مدبر مطرح شد و در ادامه جلسه حاضرين سؤالات خود را مطرح نمودند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار