بازديد هيأت اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد از مرکز علوم و فناوری نانو در دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو

ارسال شده در تاریخ :
بازديد هيأت اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد از مرکز علوم و فناوری نانو در دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو

دکتر محمد کافی رئيس دانشگاه فردوسی مشهد و هيئت همراه در ادامه سفر خود به شهر دهلی نو از مرکز علوم و فناوری نانو وابسته به دانشگاه ملی اسلامی بازديد کردند.

در اين ديدار که دکتر خليلي رايزن علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره نيز حضور داشت، مدير و چند تن از اساتيد اين مرکز به توضيح پيشينه تأسیس و راه اندازی و نحوه ارائة خدمات تحقيقاتی به دانشجويان اين دانشگاه و ساير دانشگاه‌ها پرداختند.

در اين ديدار آزمايشگاه‌های مختلف سنجش شامل سنجش گازهای سمی، و سنجش حرارت و رطوبت و نيز دستگاه‌های پيشرفته اسپکترومتر و اسپکتروفوتومتر و ميکروسکوپ الکترونی مورد بازديد قرار گرفت.

با توجه به اهميت فناوری نانو از یک سو و جايگاه مهم اين مرکز تحقيقاتی در اين زمينه از سوی ديگر، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد بر لزوم همکاری ميان دو دانشگاه در اين حوزه نوين علمی تأکيد نمود.

دکتر کافی همچنين با اشاره به امکان اعزام دانشجويان دوره دکتری به دوره شش‌ماهة تحقيقاتی، بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد در انجام تحقيقات مشترک و اعزام دانشجويان برای استفاده از تجهيزات، امکانات و تجربيات غنی اين مرکز در انجام پروژه‌های رساله خود تأکيد نمود.

50010

50011

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار