بازدید استادان دانشکده کشاورزی از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید استادان دانشکده کشاورزی از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر امین علیزاده، دکتر علیرضا کوچکی و دکتر محمد خواجه حسینی، از استادان دانشکده کشاورزی روز شنبه، 2 بهمن از مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه دیدار کردند و در جریان فعالیت های مرکز قرار گرفتند.

دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز، رونق و رشد بیشتر این مرکز را نیازمند همکاری و همراهی استادان پیشکسوت دانشگاه دانست.

دکتر علیزاده، استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی با مشاهده فعالیت های مرکز، پیشنهاداتی برای پیشرفت مرکز ارائه کرد و گفت: جمع آوری لباس های فرم استادان در مراسم رسمی در سال های پیش از انقلاب، دریافت اسناد مربوط به دانشگاه مشهد و دانشگاه علوم پزشکی از مواردی است که مرکز باید در دستور کار خود قرار دهد.

دکتر کوچکی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی نیز با بیان اینکه مرکز در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است، گفت: بازدید استادان پیشکسوت از مکان موقت موزه می تواند آنان را به اهدای تصاویر و اسناد خود ترغیب کند.

دکتر خواجه حسینی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات نیز مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه را مانند ریشه های درخت دانشگاه توصیف و خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری ریشه ها موجب حفظ و بالندگی تنه و سرشاخه ها خواهد بود و اگر روزی قسمتی از این درخت آسیب بیند، آن ریشه ها می تواند حیات درخت را تضمین کند.

بازدید از بخش آرشیوسازی مرکز و مکان موزه موقت دانشگاه از دیگر برنامه های این دیدار بود.

گفتنی است در پایان این دیدار استادان اعلام آمادگی کردند که با توجه به فعالیت ها و اقدامات مرکز، عکس ها، اسناد و مدارک خود را در برای آرشیوسازی در اختیار مرکز قرار دهند.

50028

50029

50027

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار