ديدار روسا و نمايندگان شركت كننده در همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب با رئيس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ديدار روسا و نمايندگان شركت كننده در همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب با رئيس دانشگاه فردوسی مشهد

تعدادی از رؤسای دانشگاهها و نمايندگان اعزامی از دانشگاههای کشور های عربی به همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب، پس از مراسم اختتاميه اين همايش که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد  با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ديدار كردند.

در اين ديدار كه پس از پایان مراسم اختتاميه همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در دانشكده ادبيات و علوم انساني انجام گرفت، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسي مشهد ضمن خیر مقدم به حاضران،  امکانات و توانایی های دانشگاه همچنین برنامه های این دانشگاه برای همکاریهای بین المللی با دانشگاه های جهان را برای حاضران تشریح نمود.

سپس هر يك از شركت كنندگان شرح كوتاهي از فعاليتهاي دانشگاه خود بيان نمودند.

در پايان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ابزار اميدواري كرد كه همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب نقطه آغازی براي توسعه همكاري با اين دانشگاهها باشد.

در اين نشست رؤسا و يا نمايندگان اعزامي از دانشگاههاي مستنصريه بغداد، دانشگاه اسلامي نجف، دانشگاه لبنان و دانشگاه المعارف آن كشور، دانشگاههاي دمشق،  حلب سوريه و نيز دانشگاه عمان  شركت داشتند.

50037

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار