معرفی اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه مجمع صنفی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
معرفی اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه مجمع صنفی دانشگاه  فردوسی مشهد

بدنبال تشکیل مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و انتخاب اعضای این مجمع، دکتر قریش الحسینی رئیس هیئت مدیره مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در تکمیل این خبر افزود: هیئت مدیره مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با دعوت از کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه و تشکیل مجمع عمومی ، انتخابات دور دوم مجمع صنفی اعضای هیئت علمی را برگزار نمود .

در ادامه دکتر قریش الحسینی اعضای هیأت مدیره و هیأت رئیسه مجمع صنفی دانشگاه فردوسی مشهد را به شرح ذیل معرفی نمود:

اعضای اصلی:

دکتر جواد قرش الحسینی از دانشکده علوم رئیس ، دکتر تقی ابراهیمی سالاری از دانشکده علوم اداری و اقتصادی نائب رئیس ، دکتر جمشید رزم یار از دانشکده دامپزشکی نایب رئیس ، دکتر محمد طبسی زاده از دانشکده کشاورزی دبیر، دکترحسین محمدزاده دانشکده علوم خزانه دار، دکتر خدیجه بوزرجمهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دکتر مهدی پورافشاری دانشکده مهندسی عضو و دکتر محمود شور دانشکده کشاورزی بعنوان بازرس تعیین شدند.

اعضای علی البدل :

دکتر سیدمرتضی عظیم زاده دانشکده علوم ورزشی، دکتر سیدحسن مرعشی دانشکده کشاورزی ، دکتر محمد تقوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر محمد وحیدی نیا (بازرس) دانشکده علوم

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار