انتصاب دكتر جهانگير مسعودی به عنوان مشاور معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر جهانگير مسعودی به عنوان مشاور معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر جهانگير مسعودی، دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی را به مدت دو سال، به عنوان مشاور معاون فرهنگی - اجتماعی و دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد  منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

بر اساس پيشنهاد معاونت محترم فرهنگي – اجتماعي و دانشجويي دانشگاه و با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي هاي علمي و فرهنگي جناب عالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مشاور معاون فرهنگي – اجتماعي و دانشجويي دانشگاه منصوب مي شويد. اميد است با ارائه نظرات ارزشمند خود معاونت فرهنگي -اجتماعي و دانشجويي را در پيگيري و تحقق اهداف اساسي خود ياري رسانيد.

دکتر جهانگير مسعودي دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی، تحصيلكرده در رشته هاي فيزيك، فلسفه غرب و فلسفه و حكمت اسلامي، كه در كارنامه علمي خود سه كتاب تاليفي و چهل مقاله علمي پژوهشي در حوزه مباحث تخصصي فلسفه و بيست مقاله علمي ترويجي و همايشي در حوزه مباحث فرهنگي و دين پژوهي دارد.

همچنین سابقه بيست سال تحصيل و تدريس در حوزه علميه خراسان و مسئوليت معاونت آموزشي و پژوهشي مجمع عالي حكمت اسلامي و مدير گروه فلسفه و حكمت دانشگاه فردوسي مشهد در حال حاضر از سوابق اجرائی وی مي باشد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار