چهارمین نشست مدیران حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور با حضور رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
چهارمین نشست مدیران حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور با حضور رئیس مرکز  حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد

چهارمین نشست مدیران حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه 1395 در سالن جلسات مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

چهارمین نشست مدیران حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور با حضور دکتر داریوش سلیمی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر پالیزبان معاون مرکز حراست، ایمن شهیدی مدیر حراست دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر نشست حراست دانشگاههای منطقه 9 کشور و مدیران حراست دانشگاه های دولتی استان های خراسان رضوی- جنوبی و استان سمنان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست مسائل دانشگاههای منطقه و شرح وظایف حراست ها در حوزه های حفاظت فناوری اطلاعات همچنین  حفاظت اسناد و مدارک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

50066

50067

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار