بازدید بانوان نخبه جهان عرب از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید بانوان نخبه جهان عرب از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه  فردوسی مشهد

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در آغاز هفته میزبان بانوان نخبه جهان عرب بود.

امروز شنبه 9 بهمن ماه 95 تعداد بیست نفر از بانوان نخبه جهان عرب که به منظورشرکت درهفتمین دوره مطالعاتی شجره طوبی به مشهد آمده اند، از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

این گروه که در واقع میهمان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند پس از بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه در نشست علمی شجره طوبی  در محل تالار رجائی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی شرکت نمودند.

50069

50070

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار