جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ :
جلسه شورای آموزشی دانشگاه  فردوسی مشهد برگزار شد.

جلسه شورای آموزشی با حضور دكتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه، دكتر آهنچيان مدير دفتر برنامه‎ريزی و توسعه آموزش، معاونان آموزشی دانشكده‎ها و ساير اعضای شورا در روز يكشنبه 10 بهمن ماه 1395 در سالن شورای سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در اين نشست دكتر آهنچيان ضمن ارائه اسلايدهاي تهيه شده در خصوص پذيرش دانشجو از طريق استعدادهاي درخشان در سال‎هاي 95-94 و 96-95 نكاتي را در رابطه با آمار پذيرش استعداد درخشان در دانشكده‎ها مطرح و موارد عنوان شده را تحليل نمود.

دكتر گنجعلي مدیر آموزش دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به مشكلات ناشي از عدم ثبت به موقع نمرات توسط اساتيد، تقاضا كرد كه معاونين دانشكده‎ها در خصوص رفع اين مشكل كمال تلاش خويش را معطوف نمايند.

دكتر آهنچيان در قالب جداول و نمودارهاي تهيه شده، آمار كلاس‎هاي تشكيل نشده در هفته‎هاي اول و آخر نيمسال اول 96-95 را ارائه نموده و پس از آن پيشنهاداتي از طرف اعضا مطرح شد. در ادامه موضوع حداقل تعداد دانشجو براي تشكيل كلاس‎ها و مشكلات مربوطه توسط دكتر آهنچيان مطرح و پس از اعلام نظر اعضا مقرر شد فعلاً بر اساس ضوابط موجود اقدام گردد تا پس از بررسي‎هاي لازم، تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

سپس دكتر هاشمي معاون آموزشی دانشگاه در جمع بندي مطالب ابتدا اشاره به برگزاري دوره‎هاي مشترك با همكاري يكي از دانشگاه‎هاي خارج از كشور داشت و عنوان کرد: حوزه معاونت آموزشي و نيز پژوهشي دانشگاه در اين خصوص بررسي و اقدام لازم معمول نمايند. و موضوع تفويض اختيار در پاره‎اي از موارد توسط وزارت عتف به مديريت منطقه‎اي مورد نظر در سطح كشور را مطرح نمود و اظهار داشت : مسئوليت برنامه ريزي درسي يا بازنگري دروس مربوطه به 27 دانشگاه برتر كشور تفويض اختيار شده است و ساير دانشگاه‎ها نيز از برنامه‎هاي تدوين شده توسط دانشگاه‎هاي منتخب بهره‎مند مي‎گردند.

در پایان جلسه نیز دكتر سجادي نكاتي را در رابطه با همكاري اساتيد خارج از كشور به عنوان استاد راهنماي دوم و يا استاد مشاور در رساله‎هاي دانشجويان دكتري و نيز امكان درج نام ايشان در مقاله مستخرج از رساله مربوطه عنوان نمود.

50083

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار