انتصاب دكتر سيدمهدی سيدزاده ثانی به سمت مدير كلينيك حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب  دكتر سيدمهدی سيدزاده ثانی به سمت مدير كلينيك حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر سید مهدی سید زاده ثانی استادیار گروه آموزشی حقوق دانشكده علوم اداری و اقتصاد  را به سمت مدير كلينيك حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

براساس بند 4 سيزدهمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه در سال 1395 و پيشنهاد رئيس محترم دانشكده حقوق و علوم سياسي، و با عنايت به مراتب تجربه و شايستگي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به مدت 2 سال به عنوان مدير كلينيك حقوقي دانشگاه منصوب مي شويد.

اميد است در چهارچوب اساسنامه و سياست هاي كلان سند راهبردي دانشگاه در ارائه خدمات نافع به شهروندان به ويژه دانشگاهيان عزيز موفق باشيد.

لازم به ذکر است دكتر سید مهدی سید زاده ثانی استادیار گروه آموزشي حقوق دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه مي باشد كه نگارش و تاليف 7  كتاب، نگارش و نشر و ارائه و چاپ بيش از 6 عنوان مقاله در نشريات علمي پژوهشي داخلي و کنفرانس های داخلی و خارجی را در كارنامه خود دارد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار