تغيير آدرس پست الكترونيك رسيدگی به شكايات دانشجويان

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به تغیر نشانی پست الكترونيك دريافت شكايات دانشجويي با شناسه جديد:

VP-SCSa@um.ac.ir

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه فردوسی مشهد می رساند در صورت ضرورت به ارسال شکایات خود برای معاون محترم دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از نشانی ذکر شده استفاده نمایند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار