بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر هاشمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه فردوسی مشهد ازدانشكده علوم رياضی در روز دوشنبه 18 بهمن ماه 1395 بازديد كرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه ، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ضمن بازديدازآزمايشگاه رايانه ،  نشستي نيز به منظور هم انديشي وتبادل نظر درمواردآموزشي با رئيس، معاونين، مديران گروه هاي آموزشي و نمايندگاني از اعضاي محترم هيأت علمي اين دانشكده داشت.

گفتني است كه دكتر مشايخي،مشاور معاونت آموزشي دانشگاه نيز دراين جلسه وبازديدحاضربودند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار