دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.

ارسال شده در تاریخ :
دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.

در جلسه ای که با حضور 13 نفر از دبیران شورای صنفی دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه و دکتر اصغرپور، مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، جواد بنی حسن، دبیر شورای صنفی دانشکده علوم ورزشی به عنوان دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ،در این جلسه، ابتدا دبیر هر واحد به معرفی خود و ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در شورای صنفی خود پرداخته و برنامه های در دست اجرای خود را برای حاضران شرح داد.

دکتر احمدرضا اصغرپور، مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تبریک به دبیران شورای صنفی واحدها، از آنان خواست به خاطر جایگاهی که به دست آورده اند و نمایندگی دانشجویان، موقعیت خود را جدی گرفته و برای حل مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان اقدام های موثر انجام دهند.

در ادامه، آقایان جواد بنی حسن دبیر شورای صنفی دانشکده علوم ورزشی، سید محمد حسینی دبیر شورای صنفی خوابگاه فجر، محمد صابریان دبیر شورای صنفی دانشکده مهندسی و پیمان عابدزاده دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اداری و اقتصاد برای انتخاب دبیر شورای صنفی دانشگاه اعلام کاندیداتوری کرده و به بیان دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند که پس از بیان دیدگاه ها رای گیری به صورت مخفی انجام شد و جواد بنی حسن دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و دبیر شورای صنفی دانشکده علوم ورزشی به عنوان دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار