مسابقه جزيره گنج در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
مسابقه جزيره گنج در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

درراستاي اجراي پروژه ترويج علوم رياضي در جامعه، مسابقه جزيره گنج و آزمون تعيين سطح براي دانش آموزان دوره ابتدايي و متوسطه اول در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در ادامه فعاليت هاي مجموعه «رياضي براي همه» دانشكده علوم رياضي، مسابقه جزيره گنج براي دانش آموزان دوره ابتدايي و آزمون تعيين سطح براي دانش آموزان دوره متوسطه اول در روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۵ در اين دانشكده برگزار گرديد.

اين مسابقه و آزمون، پيشنيازي براي شركت در دوره هاي يادگيري رياضي از طريق معما و بازي و دوره هاي آمادگي المپياد و مسابقه شهر رياضي است كه اين دوره ها در مركز رياضي براي همه دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

براساس اين گزارش علاوه بر شرکت کنندگان در این مسابقه ، فرزندان اعضاي هيئت علمي و كارمندان دانشگاه از ساير دانشكده ها نيز در اين برنامه حضور داشتند و جمع خانوادگي و صميمانه اي در دانشكده علوم رياضي شكل گرفته بود.

گفتني است كه، مجموعه فعاليت هاي «رياضي براي همه» با همكاري اعضاي هيئت علمي و دانشجويان رياضي و مهندسي، برنامه هايي نو و ويژه براي سنين مختلف دارد و هدف اصلي آن بهبود انگيزه و اقبال جامعه و خانواده ها و به خصوص دانش آموزان و دانشجويان به علوم رياضي و كاربردهاي آن به عنوان ابزاري براي داشتن يك تفكر سيستمي و ارائه بهتر و باعث بروز  توانمندي آنان شود .

60090

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار