برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات شهر رياضی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری مرحله مقدماتی  مسابقات شهر رياضی در دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور ايجاد انگيزه و علاقه به رياضيات و شناسايی وهدايت استعدادهای برتر، مرحله مقدماتی مسابقات شهر رياضی دوره ابتدايی شهرمشهد ، با تلاش و مدیریت دكتر ميرزا وزيری، عضو هيئت علمی دانشكده علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد، در اين دانشكده برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در ادامه فعاليت هاي مجموعه «رياضي براي همه» در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسی مشهد ، مرحله مقدماتي مسابقات شهر رياضي برای دانش آموزان دوره ابتدايي شهرمشهد با حضور حدود 60 نفر از دانش آموزان پايه پنجم و ششم دوره ابتدايي شهرمشهد، در روز دوشنبه 25 بهمن ماه ۹۵ برگزار شد.

60104

60105

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار