بازديد معاون وزارت راه و شهرسازی از دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازديد معاون وزارت راه و شهرسازی از دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر حامد مظاهريان، معاون وزير راه  و شهرسازی و عضو هيئت علمی و رئیس قبلی پرديس هنرهای زيبای دانشگاه تهران در روز دوشنبه 25 بهمن ماه 95 از بخش های مختلف معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بازديد نمود.

سپس در نشستی با دكتر كامل نيا رئیس دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نحوه همكاری این دانشكده با وزارت راه و شهرسازي بحث و تبادل نظر كرد.

در ادامه معاون وزير راه  و شهرسازی ضمن بازديد از دفتر فني دانشكده و پروژه هاي جاري آن، بر استفاده از پتانسيل هاي دانشكده در حوزه معماري و شهرسازي در سطح ملي و استاني تاكيد نمود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار