فراخوان نخستين دوره جايزه دكتر حسين الهی

ارسال شده در تاریخ :
فراخوان نخستين دوره جايزه دكتر حسين الهی

به همت دكتر حسين الهي استاد پيشكسوت گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد و همكاري دانشكده ادبيات و علوم انساني، جايزه اي براي دو پايان نامه برتر در حوزه تاريخ ايران باستان در نظر گرفته شده است.

براين اساس دانشجوياني كه در سال هاي 1393 تا 1395 از رساله هاي كارشناسي ارشد يا دكتري خود در حوزه مطالعات تاريخ و فرهنگ ايران باستان دفاع نموده اند مي توانند يك نسخه از رساله خود به همراه فايل پي دي اف، صورت جلسه دفاعيه و مقاله يا مقالات احتمالي مستخرج از پايان نامه را حداكثر تا پايان فروردين ماه 1396 جهت بررسي به دبيرخانه هيأت امناي جايزه ارسال نمايند.

مراسم معرفي آثار برگزيده در ارديبهشت ماه 1396 همزمان با هفته آموزش در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

 آدرس دبيرخانه: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ، كد پستي 9177948883

ايميل: history.dep@um.ac.ir

تلفن تماس: 38806777 - 051

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار