رئيس مركز تحقيقات زمين لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
رئيس مركز تحقيقات زمين لرزه شناسی  دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دكتر سيد كيوان حسينی استادیار گروه آموزشی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئيس مركز تحقيقات زمين لرزه شناسی ابقا شد.

در این حکم امده است:

بنا به پيشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت رئيس مركز تحقيقات زمين لرزه شناسي ابقاء مي شويد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است دكتر سيد كيوان حسيني استادیار گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، نمایندگی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگروه زلزله، ابنیه و لغزش لایه های زمین ، مدیریت گروه پژوهشی مخاطرات طبیعی ایران 2006- 2005 ، عضو انجمن ژئوفیزیک آمریکا 2012 – 2000 ، عضو انجمن ژئوذزی ژاپن 2005 – 2003 ، عضو انجمن زلزله شناسی ژاپن 2004 – 2001 و عضو انجمن مهندسی زلزله ایران همچنین ریاست مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر را در کارنامه اجرائی خود دارد.

دكتر سيد كيوان حسيني 7 مقاله در بهترین مجلات معتبر دنیا، 16 مقاله در همایش های بین المللی دنیا، و 9 مقاله در همایش های معتبر داخلی ارائه نموده است .

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار