معرفی دو کتابِ هفته

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

b.12.7

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.

معرفی دو کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

.

کتاب تاریخ ملل و کتاب مغلطه

‌‌شنبه 7 اسفند 95

کلاس 114

ساعت 12

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار