تشکیل شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
تشکیل شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

با استناد به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه های اجرایی مصوب 23 اردیبهشت ماه 1386 هیات وزیران، شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 3 اسفند 95 به ریاست دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه تصویب و تشکیل شد.

در این شورا دکتر سیدهادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.

سایر اعضاء شورا دكتر گنجعلي مدیر خدمات آموزشی دانشگاه ، خانم دکتر عباسي رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ، دکتر آزاد رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه ، دکتر حسيني سنو رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ، دکتر واحديان مظلوم مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ، آقای ایمن شهيدي مدیر حراست دانشگاه ، دکتر انصاري مدیر اداری وپشتیبانی دانشگاه و دکتر مهارتي مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند .

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار