برگزاری کارگاه مهارت های کلیدی تدریس

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه مهارت های کلیدی تدریس

كارگاه مهارتهاي كليدي تدريس با حضور بيش از 70 نفر دانشجويان مقطع دكتري كه در نيمسال جاري با دانشگاه به عنوان مدرس همكاري دارند در روز پنجشنبه در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

دكتر مرنضي كرمي دانشيار گروه آموزشي علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد در جمع دانشجويان دكتري به ويژگي هاي تدريس و عناصر تدريس خوب اشاره نمود و در ادامه جايگاه طرح درس و نحوه تدوين آن با توجه به چارچوب مصوب دانشگاه تشريح نمود.

وی در اين زمينه اصول تدوين و ارزيابي طرح درس و تحليل هايي كه قبل از تدوين طرح درس بايستي انجام شود را بيان و نحوه نگارش اجزا طرح درس شامل جايگاه درس در برنامه درسي دوره، اهداف يادگيري، رتوس مطالب درس، روش تدريس، مشخص نمودن منابع و همچنين استفاده از امكانات و مواد آموزشي مانند نرم افزار يا امكانات كمك آموزشي و تكاليف درسي و ارزشيابي  را مورد بحث قرار داد.

 

.

600196

600197

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار