ايجاد گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی در پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
 ايجاد گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی در پژوهشکده مطالعات اسلامی  دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به موافقت هيأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ایجاد گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی در پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تصویب شد.

لازم به ذکر است به استناد بند”ب” ماده “20” قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به گزارش عملكرد پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي در جلسه 16 بهمن ماه 95 با ايجاد گروه پژوهشي فقه و حقوق اسلامي در آن پژوهشكده موافقت نمود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار