معرفی دو کتاب هفته

ارسال شده در تاریخ : يكشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵

b.12.8

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.

معرفی دو کتابِ هفته توسط دکتر محسن خلیلی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

.

کتاب جامعه شناسی سیاسی کلان و

کتاب مدیرانه های ایرانی

‌‌شنبه 14 اسفند ماه 95

کلاس 208

ساعت 12

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار