مدير منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
مدير منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه  منصوب شد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر عليرضا پويا ، دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشكده علوم اداری و اقتصادی را به مدت دو سال، به عنوان مدير منابع انساني و تحول سازماني دانشگاه منصوب كرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پيشنهاد معاون محترم برنامه‌ريزي و توسعه منابع دانشگاه و با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي هاي جنابعالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان «مدير منابع انساني و تحول سازماني» منصوب مي‌شويد. اميد است در پيشبرد اهداف آن مديريت بر اساس سند راهبردي دانشگاه موفق باشيد.

 دكتر عليرضا پويا ، دانشیار گروه آموزشی مدیریت دانشكده علوم اداری و اقتصادی می باشد که نگارش و تالیف دو عنوان کتاب و ترجمه 3 عنوان کتاب ، نگارش و نشر بیش از 30 مقاله در مجلات داخلی و خارجی و ارائه بیش از 35 عنوان مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار