نشست و پرسش و پاسخ دانشجويان با مسئولان دانشكده علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
نشست و  پرسش و پاسخ دانشجويان با مسئولان دانشكده علوم رياضی دانشگاه فردوسی مشهد

نشست پرسش و پاسخ دانشجويان مقطع دكتري دانشكده علوم رياضي با مسئولان این دانشكده ، به منظور مطرح كردن مشكلات، انتقادات و پيشنهادهاي دانشجويان، در روز شنبه  7 اسفند ماه 1395 ، در سالن دكتر بزرگ نيا دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گرديد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در اين جلسه ابتدا، مسئولان دانشکده علوم ریاضی درموردكارهاي انجام شده آموزشي، پژوهشي و جاري دانشكده توضیحاتی ارائه نمودند هچنين برخي ازمقررات پژوهشي درخصوص كميت وكيفيت مقالات مورد انتظار از فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان دكتري را بيان نمودند.

سپس دانشجويان دكتري به طرح نظرات و مشكلات خودپرداختند . درادامه جلسه، هيئت رييسه دانشكده نيز توضيحاتي رادربرخي ازآن مواردبيان داشتند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار