دومین بازارچه نیکوکاری در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
دومین بازارچه نیکوکاری در  دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد دومین بازارچه نیکوکاری به همت مدیریت مهد و همراهی انجمن اولیا کودکان مهد کودک و حمایت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در مهد کوک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد دایر شد.

این بازارچه نیکوکاری با هدف کمک به کودکان و خانواده های کم برخوردار در آستانه نوروز برگزار شده و امید می رود با استقبال جامعه دانشگاهی بتوان با جمع آوری هزینه های فروش محصولات بتوان لبخند شادی رو روی لبان جمعی از کودکان شهرمان بنشانیم.

600218

600216

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار