اهدای خون کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
اهدای خون کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

بدنبال هماهنگي باسازمان انتقال خون خراسن و استقرار پايگاه اهداي خون سيار در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشجويان، اساتيد، و كاركنان دانشگاه، درطرح اهداء خون مشاركت نمودند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، به همت مديريت دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد، درراستاي تحقق اهداف عاليه ديني و حس انسان دوستي وكمك به همنوعان ،باهماهنگي سازمان انتقال خون، دانشجويان، اساتيد، و كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد با اهداي خون در محل دانشكده علوم رياضي در روز دوشنبه 9 اسفندماه 1395،به كمك بيماران نيازمند شتافتند.

600220

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار